Teams käyttöönotto

  • Päivitetty

Integraation käyttöönotto

Integraation käyttöön ottamiseksi mene osoitteeseen https://portal.azure.com/ ja kirjaudu sisään Microsoft-tunnuksilla. 

Client & Tenant ID ja Secret

1 Kirjauduttuasi sisään klikkaa "App registrations"
2 Klikkaa yläkulmasta "New registration"
3 Nimeä asennus.
4 Valitse valinta "Accounts in any organizational directory (Any Azure AD directory - Multitenant)"
5 Valitse pudotusvalikkoon valinnaksi Web, ja aseta tekstikenttään "https://ssl.eventilla.com/user/settings/integrations/microsoft" kuvan mukaisesti.

6 Paina register.
7 Seuraavaksi sinut ohjataan sivulle, josta tulee kopioida Client ID ja Tenant ID. Nämä täytyy lähettää Eventillan tukeen käyttöönottoa varten.

8 Eventillan tuelle täytyy myös toimittaa Client Secret. Tämän saadaan klikkaamalla sivupalkista "Certificates & secrets"
9 Sivulla klikataan "New client secret". Description voidaan asettaa mitä vain. Esim "Secret". Klikataan lopuksi "Add".
10 Kun lisäys on tehty. voidaan avain kopioida Value-sarakkeesta. Tämä tulee myös toimittaa Eventillan tuelle.

Rajapintamäärittelyt

Autentikoinnissa on käytössä kaksi erilaista token-vaihtoehtoa. Token on avain, jolla Eventilla pääsee kommunikoimaan Microsoftin REST -rajapinnan kanssa. Eventilla tukee molempia autentikointitapoja. Näistä tulee valita toinen.

Käyttäjätoken - Käyttäjäpohjaisella tokenilla on pääsy vain kirjautuneen käyttäjän tietoihin.

Sovellustoken - Sovellus-tokenille myönnetään pääsy kaikkien käyttäjien tietoihin.

Käyttöoikeuksien lisäys:

1 Klikkaa sivupalkista API permissions
2 Lisää oikeus painikkeesta "Add a permission". Avautuvassa valikossa valitse "Microsoft Graph" - "Application permissions"
3

Hakutyökalua voit käyttää etsiäksesi käyttö-oikeuksia. Riippuen autentikointitavasta, valitaan yksi alla olevista:

Käyttäjätoken: Calendars.Read, Calendars.ReadWrite, User.Read

Sovellustoken: Calendar.Read, Calendar.ReadWrite, Directory.Read.All, Directory.ReadWrite.All, User.Read.All, User.ReadWrite.All

4 Klikkaa hakutuloksen oikeudet valituiksi ja paina "Add"

 

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

0/0 koki tästä olevan apua