Sähköpostien domain

  • Päivitetty

Useat sähköpostipalvelujen tarjoajat ovat viime aikoina kiristäneet roskapostisuodatuksia ja sen seurauksena sähköpostiviestit päätyvät aiempaa helpommin vastaanottajien roskapostiin tai joutuvat jopa kokonaan blokatuiksi jo vastaanottavan palvelimen toimesta.

Tähän on usein syynä lähettävän osoitteen puutteellinen tunnistus ja ristiriitaisuudet lähettäjän ja viestin sisällön (linkkien) välillä.

Alla on tietoa IT-tuelle liittyen mahdollisiin DKIM-tietueen lisäämiseen. Varsinaiset tietueet saat tueltamme. Tietueet lisätään domainin DNS-tietoihin. 

DKIM

DKIM-todennus ja SPF-tietue kertovat vastaanottavalle palvelimelle, että Eventillan lähettävällä palvelimella on lupa käyttää @asiakkaan-domain.fi -osoitetta lähettäjänä. Jotta vahvistusviestit ja tapahtumakutsut tavoittaisivat vastaanottajat mahdollisimman hyvin, tulisi lähettävän domainin DNS-tietoihin lisätä ohjaus DKIM- ja tarvittaessa SPF-tietuetta varten.

DKIM-todennus kytketään luonnollisesti vain asiakkaan omalle Eventilla-tilille.

Esimerkki:
Viestissä käytetään lähettäjänä tapahtumat@asiakkaan-domain.fi-osoitetta. Tällöin viestin tekninen lähettäjä on Eventilla. Tämän vuoksi vastaanottava palvelin näkee ristiriitaisuuksia lähettäjän ja viestin välillä ja saattaa sen vuoksi estää viestin perillemenon kokonaan tai ohjata sen vastaanottajan roskapostikansioon

Toimi näin varmistaaksesi tapahtumaviestintäsi perillemeno:

  1. DKIM (+SPF) –ohjaustiedot pyydetään Eventillan teknisestä tuesta (tuki@eventilla.com). Pyynnön yhteydessä ilmoitetaan, mitä domainia tullaan käyttämään. Mikäli käytössä on useampi palvelu ja useita sivuja, joille kaikille halutaan käyttöön viestin läpimenoa parantavat asetukset, toimitathan tiedon näistä kaikista (esim. useamman domainin käyttö).
  2. Eventillan tuki toimittaa tarvittavat ohjaustiedot asiakkaalle.
  3. Asiakas tai asiakkaan domainin hallinnoija tekee DKIM -ohjausmuutokset domainin DNS-tietoihin. Muutokset on tämän jälkeen ilmoitettava tiedoksi tuellemme, tuki@eventilla.com.
  4. Asiakas tai asiakkaan domainin hallinnoija asettaa käytettävälle domainille myös tarvittaessa SPF-tietueen. Tuki tarkastaa tämän tarpeen tietojen pyynnön yhteydessä.
  5. Tuki asettaa halutun oletuslähettäjän käyttöön.
  6. Tuki ilmoittaa asiakkaalle, kun asetukset on laitettu voimaan.

SPF

(Sender Policy Framework) kertoo vastaanottavalle palvelimelle, että lähettävällä palvelimella on lupa käyttää lähettäjänä lähettäjäksi annettua osoitetta.

Mikäli teille asetetaan DKIM-tietue, niin tällöin meidän sähköpostivälittäjä huolehtii samalla myös SPF:stä.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

0/0 koki tästä olevan apua